Få bättre ränta på bolånet med hjälp av bostadsrättsföreningens energideklaration

0
671

Bostadsrättsföreningar gör klimatet en tjänst genom att uppdatera energideklarationen. Det gynnar även  medlemmarnas plånböcker. Flera banker erbjuder nämligen gröna bolån med ränterabatt till energisnåla fastigheter. SBC kan tipsa om hur föreningar bör hantera energideklarationen för att medlemmarna ska kunna spara pengar på sina bolån. 

Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare ska göra en energideklaration. Energideklarationen är ett dokument som redovisar och sammanställer en byggnads energiförbrukning och ska genomföras en gång vart tionde år. Syftet är att dokumentet ska hjälpa fastighetsägare att minska sin energianvändning i fastigheten.

 – Det är av stor vikt att bostadsrättsföreningen inser att energideklarationen är ett hjälpmedel för att göra den egna bostaden mer energieffektiv. Något som rätt hanterat innebär kostnadsbesparingar för föreningen och dess medlemmar. SBC bistår med stöd kring åtgärderna som energideklarationen föreslår, oavsett om det gäller värmeventiler eller fönster som ska bytas ut. Att genomföra en energideklaration på rätt sätt gynnar föreningens ekonomi och i längden de boendes plånböcker, men framförallt miljön, säger David Jost, gruppchef projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Banker erbjuder grön bolånerabatt
Flera banker har börjat erbjuda grön ränterabatt för att uppmuntra energisnåla och miljövänliga bostäder. Huruvida en bolånetagare kan ta del av de gröna bolånen beror ofta på om fastighetens energiklass når upp till energiklass A eller B enligt Boverket. Därför är det av extra vikt att bostadens energideklaration är genomförd och registrerad hos Boverket. Annars kan bolånetagarna gå miste om de fördelaktiga gröna bolånen. 

 – Att bankerna erbjuder en grön ränterabatt till den som har, eller ska, belåna en energieffektiv bostad är ett klimatsmart initiativ som SBC välkomnar. Det möjliggör också ett positivt tillskott till bolånetagarnas privatekonomi. Något som i dessa tider kan vara välbehövligt och extra välkommet, säger David Jost på SBC.

Detta ska en energideklaration innehålla (källa: Boverket): 

  • Energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital 
  • Åtgärdsförslag, för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana 
  • Den uppvärmda arean 
  • Värmesystem 

För ytterligare information kontakta:
David Jost, gruppchef projektledning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Telefon: 08-775 72 12
E-post: david.jost@sbc.se 

Foto: Jan-Erik Kaiser