Under helgen arrangerade Hässelby-Vällingby Fastighetsägare en välbesökt trygghetsdag för boende i Hässelby. På plats fanns såväl fastighetsägare som Stockholms brandförsvar, polisen och föreningen Grannstöd samt stadsdelsförvaltningen.

– Det blev en mycket lyckad dag med uppskattningsvis runt 300 besökare som fick information och ställde frågor kring trygghet och säkerhet när det gäller både det egna hemmet och miljön runt omkring, säger Catarina Johansson Nyman, vd i Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Idag är föreningens medlemmar allmännyttan och privata aktörer, bostadsrättsföreningar samt Fastpartner som äger Hässelby Centrum. Förutom sådana här arrangemang och andra samverkansaktiviteter erbjuder föreningen sina medlemmar bland annat trygghetsbesiktningar, något som alltfler fastighetsägare och representanter från områden även utanför Stockholm är nyfikna på, enligt Catarina Johansson Nyman.

Representanter från hyresvärdarna Svenska Bostäder, Micasa, Stockholmshem, SKB, Hässelbyhem och Fastpartner som äger Hässelby Centrum var på plats för att prata med boende och informera om hur man arbetar med trygghetsfrågor, framför allt kring brand.