Tillbyggnaden av den nya flygeln i Tunboskolan i Kolbäck är i sitt slutskede och den 30 september flyttar mellanstadieeleverna in.

Projektet, som Archus Partner driver åt Hallstahammars kommun, omfattar bland annat en tillbyggnad av en ny flygel om 1.100 kvm. Flygelbyggnaden innehåller lektionssalar med tillhörande grupprum för årskurserna fyra till och med sex. Även det nya skolbiblioteket (som alla elever på skolan kan utnyttja) har placerats i flygelbyggnaden.

I skolans befintliga delar har träslöjdens lokaler rustats upp och en ny musiksal har gjorts iordning. En bättre funktion kommer att uppnås samtidigt som undervisning i närliggande klassrum nu kan utföras utan störmoment såsom överhörning.

– Vi vill göra arbetsmiljön så bra som möjligt. Inte bara för elever utan också för Tunboskolans lärare, säger Daniel Marjamaa,projektledare på Archus Partner.

Archus landskapsarkitektur har stått för den nya skolgården med en utemiljö där eleverna har fått vara med i dialogen om utformningen. Den inre skolgården, som ligger mellan de två flygelbyggnaderna, har planerats för att eleverna ska kunna vistas där under lite lugnare former. Där kommer finnas plats att sitta om man till exempel vill ta med sig en bok ut från biblioteket för att läsa.

På den södra skolgården finns möjlighet till mer fysisk aktivitet såsom lekpark och klätterställning.

– Projektet har varit roligt att arbeta med av flera anledningar. Dels för att vi fått vara med att bidra till en bättre skolmiljö för eleverna dels för att detta varit ett projekt där flera delar av Archus fått arbeta tillsammans. Archus Arkitektur i Västerås har ritat och inrett utbyggnationen medan Archus Uppsala designat den nya skolgården. Hela projektet drivs av Archus Partner på uppdrag av Hallstahammars kommun, berättar Daniel Marjamaa.

Tunboskolan är belägen i Kolbäck som ligger cirka en mil söder om Hallstahammar. Skolan är en kombinerad mellan- och högstadieskola med cirka 200 elever fördelade på årskurserna fem till och med nio. Nu när den nya flygelbyggnaden står klar kommer skolan att inrymma ett fullständigt mellanstadium.