2015 släppte Sveriges geologiska undersökning (SGU) den första versionen av en mod till spelet Minecraft. Nu är det dags för en ny uppdaterad version av BetterGeo.

BetterGeo syftar till att presentera den ”riktiga geologin” på ett nytt sätt och kunna sprida intresset för geologi och miljö. Det kan bland annat användas av lärare i undervisning.

 

Text: Sofia Hietala