Genom nyförvärv ökar Heda antalet anställda med en tredjedel. Under 2017 har företaget förvärvat två nya bolag för att förstärka konkurrenskraften på marknaden. Företagen Vänerstängsel AB i Göteborg och Österdahls Gräv & Transport AB i Nyköping kommer att stärka både marknadsnärvaro och kunnande.

I sitt arbete för att ytterligare utveckla och stärka sin position i västra Sverige har Heda köpt upp Vänerstängsel. Företagen har haft ett nära samarbete i mer än 10 år och i fjol intensifierades samarbetet ytterligare genom två större uppdrag i västra Sverige. Detta bygger på en ömsesidig affärsrelation som vuxit sig allt starkare med åren, där samarbetet varit viktigt för båda parter och har på ett naturligt sätt lett till förvärv för att dra nytta av varandra på era sätt.

– Vi har mycket på gång i Göteborg och andra områden i västra Sverige, där man gör stora bygg- och industriinvesteringar men även en del infrastruktur- projekt som till exempel Västlänken. Det finns en stor potential och det är en spännande utmaning att möta marknadens ökade behov med smarta professionella lösningar, säger VD Håkan Fälting. Under våren kommer vi därför förstärka våra team på fältet genom ytterligare rekrytering av montörer. Det här är ett stort steg för oss men tillgängligheten är viktig för våra uppdragsgivare i västra Sverige och för oss som företag. Det innebär att vi kan vara mer flexibla, samt på ett kostnadseffektivt sätt vara ännu mer lätta att nå och ha folk snabbt på plats, menar Håkan Fälting.

Ytterligare ett förvärv är Österdahls Gräv & Transport AB i Nyköping som tillhandahåller maskintjänster åt företag. Österdahls har ett brett utbud
av maskiner och tillgodoser idag många olika behov. Med en maskinpark bestående av grävmaskiner, lastmaskiner, teleskoplastare samt kran- och tippbilar, som är nödvändiga vid alla typer av bygg och anläggningsarbeten runtom i Sörmland, erbjuds allt från månadslånga projekt till bara några timmars arbete. Företaget har i era år haft en positiv utveckling och har idag 12 anställda och omsätter runt 13 miljoner.