Bland landets teknik och designföretag (STD) uppger 90 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland förtroendevalda i näringslivet. Framtidsoptimismen är stor, 27 procent av de svarande tror att kommande halvår blir ännu bättre. Baksidan av myntet är dock att 52 procent av ingenjörerna har för mycket att göra. Något som lett till nyanställning i drygt hälften av företagen det senaste halvåret.

-Vi ser att företagen inom STD-sektorn går mycket bra för närvarande, de är branschledande i nyanställningar senaste halvåret, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

En utmaning för branschen är kompetensutvecklingsfrågor. Bara drygt en tredjedel av företagen har en långsiktig plan på området. Detta samtidigt som teknik- och designföretagen är den undersökta bransch som ökat insatserna mest de senaste fem åren.

-Vår undersökning visar på ett samband mellan ekonomisk lönsamhet och en långsiktigt plan för företagets kompetensutveckling. Det finns med andra ord en potential i att ytterligare öka de långsiktiga insatserna på kompetensutveckling inom teknik- och designföretagen, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Sammanfattning av läget för branschområdet Svenska Teknik och Designföretagen i innovations- och konjunkturrapporten från Sveriges Ingenjörer oktober 2017

Konjunkturen

–          90% säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation

–          27% bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår

–          0% tror att det blir sämre

–          52% av ingenjörerna upplever en för hög arbetsbörda

–          Drygt hälften av alla företag uppger att man nyanställt de senaste sex    månaderna

Kompetensutveckling

–          64 % av företagen har en känd budget för kompetensutveckling.

–          Företagen som ökat sin kompetensutveckling de senaste fem åren är 18% fler jämfört med de som minskat

–          Drygt en tredjedel av företagen har en långsiktig plan för kompetensutveckling

–          Två tredjedelar av företagen får tag i rätt teknisk kompetens