Medborgardeltagande, kvalitativa urbana gröna miljöer och tvärsektoriellt och multidisciplinärt samarbete löpte som en röd tråd genom konferensen Inherit Your Future Forum i Wien, med fokus på internationella exempel för en hälsosammare och hållbarare framtid. Urban Utvecklings arbete med dialoger och utemiljöprojekt lyftes fram som exempel på en ”triple win,” dvs. projekt som är miljömässigt hållbara, bidrar till ökad hälsa och ökad jämlikhet.

Konferensen Inherit Your Future Forum i Wien var en del av det EU-finansierade forskningsprojektet INHERIT och handlade om att lyfta upp goda exempel för att identifiera hållbarare sätt att bo, transportera sig och konsumera, i syfte att skydda vår miljö, öka folkhälsan och göra den mer jämlik. 25 talare och 180 forskare, EU-representanter och ledande praktiker inom områdena Living, Moving och Consuming deltog i heldagskonferensen som hölls i Wiens kulturella hub, MuseumsQuartier. Talare inkluderade bland annat Karl Falkenberg, Senior Advisor to the European Political Strategy Centre (EPSC) of the European Commission, Nicolaas Beets, Urban ambassadör för det holländska inrikesdepartementet och ambassadör för the EU Urban Agenda, Karin Schindler, från österrikiska departementen för arbete, sociala frågor, hälsa och konsumentskydd samt professorer och forskare inom beteendepsykologi, folkhälsa och klimatforskning utöver de inbjudna praktikerna som berättade om sina projekt runt om i Europa.

–      Det var inspirerande att delta och diskutera frågor som vi arbetar med dagligen i ett EU-sammanhang som lyfter vikten av den här typen av projekt. Om vi som samhälle ska kunna möta växande utmaningar inom framförallt ekologisk och social hållbarhet behöver vi bli bättre på inkludering och på att arbeta tvärsektoriellt och multidisciplinärt, säger medarbetare Anna Degerfeldt, socialantropolog.

Urban Utveckling har genomfört dialogprojekt och arbetat med upprustningar av utemiljöer tillsammans med boende och fastighetsägare över hela Sverige. Vikten av att människor som lever och verkar på en plats involveras i våra projekt är ett av fundamenten i Urban Utveckling.Vi bjöds in för att presentera ett av alla de utemiljöprojekt som vi gjort för det privata fastighetsbolaget Hembla. Projekt som startadegenom att Urban Utveckling på uppdrag av Hembla sökt Boverkets stöd för upprustning av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. För att få stödet fanns ett flertal kriterier, bland annat att insatserna ska leda till mer attraktiva, funktionella och jämställda utemiljöer och att stödet som mest uppgick till 50 procent av budget. Med budget på plats genomförde Urban Utveckling en förstudie och boendedialog inför de stora investeringarna. Vi har dessutom arbetat för Folkhälsomyndigheten i deras studie kring hälsa och användning av utemiljön före och efter åtgärderna. Till sist har vi också hjälpt till med slutrapporter.

Projektet har uppmärksammats som ett gott exempel inom Inherit därför att det visar hur man kan skapa mervärden i samverkan med de boende, samtidigt som ett områdes attraktivitet och trygghet ökar. Det som är speciellt i sammanhanget är hur en privat fastighetsägare, statlig stimulans, ett kommersiellt konsultbolag och boendeengagemang samverkat för bästa möjliga resultat. Projektet innehåller alla delar för en hälsosammare, mer jämlik och miljömässigt hållbarare framtid vilket är varför Folkhälsomyndigheten lyft upp utemiljöprojektet i Husby som ett gott exempel i Europa, en s.k. triple win. Svenska Folkhälsomyndigheten är i färd med att avsluta en studie kring tillgång och användning av utemiljö i socioekonomiskt utsatta områden.

Läs mer om Inherit https://www.inherit.eu/

 

Photo by Nine Köpfer on Unsplash