Jonatan Persson vinner Svenska Juniorvattenpriset 2019

0
420

Vinnaren av det Svenska Juniorvattenpriset 2019 heter Jonatan Persson med bidraget ”Avsaltning för industriell tillämning med hjälp av högtempererad restvärme”. En riktigt smart avsaltningsmetod med cirkuläritet, låg kostnad och förnybart material i fokus.

Prisutdelningen hölls i samband med finalen av Utställningen Unga Forskare på Tekniska museet i Stockholm. Vinnarprojektet fick 30 000 kr samt en tävlingsplats i den internationella finalen Stockholm Junior Water Prize i Stockholm i augusti 2019.

Jonatan är en entreprenör ut i fingerspetsarna som har tänkt långt bortom ramarna för projektet i sig och lagt ner många timmar på framtagning och utveckling av en fullt fungerande prototyp. Avsaltningstekniker såsom omvänd osmos förknippas idag med negativ miljöpåverkan och höga energikostnader. Med stort engagemang har Jonatan framtagit en energi- och kostnadseffektiv lösning som framställer rent vatten från havsvatten med hjälp av spillvärme från stora industrier. En mikrolösning som kan skalas upp och göra en stor skillnad på många platser i världen med akut vattenbrist.

Xylem, som är en av grundarna till Stockholm Water Prize och stolt huvudsponsor av Stockholm Junior Water Prize, följer givetvis Unga Forskare med extra stort intresse. Idag var Jenny Riit, anställd på Xylem och ordförande i vattenjuryn, på plats på Tekniska museet i Stockholm för att dela ut årets Svenska Juniorvattenpris.

– Jag är oerhört imponerad över hans drivkraft, säger Jenny Riit och refererar till Jonatans kreativa sätt att utveckla en smart teknisk idé och sedan hitta vägar att även få den testad i fullskaleförsök. Jag ser med spänning fram emot att följa Jonatans fortsatta engagemang inom vattenbranschen och önskar honom all lycka till i framtiden och i Stockholm Junior Water Prize i augusti. 

Om Unga Forskare

Unga Forskare är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället. Förbundet grundades år 1977. För mer information, besök Unga Forskares hemsida www.ungaforskare.se