Översvämningar är ett stort miljöproblemen i städerna runt Östersjön. Klimatförändringar leder till intensiva regnfall och stormar och de urbana avloppssystemen kan inte hantera dessa, Därmed ökar risken för att obehandlat avloppsvatten spolas från avloppssystemen ut i naturen. Det är skadligt både för människor och miljö på grund av den stora mängden näringsämnen, farliga ämnen och patogena mikrober i avloppsvattnet. Därför utvecklar städer och universitet runt Östersjön just nu en lösning för översvämningskontroll som ska kunna användas av stadsplanerare. Verktyget som kallas för “NOAH” kommer att hjälpa städer att förhindra översvämning och minska föroreningarna i Östersjön.

 

Foto: Simon English on Unsplash