Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) vd Tuula Teeri och preses Carl-Henric Svanberg m.fl. representanter från näringsliv och akademi uppmanar Sveriges kommande regering att satsa på landets fortsatta utveckling som kunskapsnation.  Rekommendationerna ges för att stärka Sveriges konkurrenskraft och presenteras på Dagens Industris debattsida.

– För att upprätthålla vår internationella konkurrenskraft måste villkoren för forskning, utbildning och innovation vara minst lika goda som i andra jämförbara länder. Våra rekommendationer är högaktuella nu när Sverige har röstat fram en ny riksdag, säger Tuula Teeri, vd IVA (till vänster på bilden)

Några av rekommendationerna som ges är att de blivande ministrarna och folkvalda politikerna behöver grunda sina politiska beslut i verklig kunskap, förslagsvis med hjälp av en vetenskaplig rådgivare, Chief scientist. Mer satsning på grundutbildning inom universitet och högskolor behövs liksom ökat utrymme för att kunna utvecklas på olika sätt. Vidare bör trycket öka på incitament för akademin att samverka med n��ringsliv och offentlig sektor.

Uppmaningen som publiceras på DI Debatt avslutas med;

”För ett Sverige i frontlinjen måste ni makthavare ta ert ansvar och våga investera i forskning och utveckling. Det handlar om Sveriges framtid, långt bortom valet härmoveckan”.

Övriga artikelförfattare från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) presidium är Jakob Rudberg, ordförande IVAs Studentråd (adj.), Pontus Braunerhjelm, vice preses, Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd, Hans Stråberg, vice preses, Pia Sandvik, vice preses, Johan Sterte, vice preses, Johan Weigelt, vice vd och akademisekreterare (adj.)

Läs hela debattartikeln på DI Debatt

För mer information, kontakta:


Helena Mehra

Pressansvarig

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Telefon: 070-766 89 97

E-postadress: helena.mehra@iva.se

www.iva.se