Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag. 2021 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergihus och redan 2019 gäller detta för alla offentliga byggnader.

Det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Orsaken till att det blev just en webbutbildning var för att branschen efterfrågade denna utformning då de lever i ständig tidsbrist. Kursdeltagaren kan helt enkelt göra kursen på valfria tider och dela upp den i etapper.

Utbildningen är en del av Energimyndighetens kunskapssatsning inom lågenergibyggande.