En viktig anledning till att byggprocesser tar lång tid är delvis handläggningstiderna på myndigheter. Lantmäteriets handläggningstider har uppfattas av många som särskilt långa. I dag har regeringen beslutat om två uppdrag där myndighetens handläggningstider ska kartläggas för att bättre snabba på processen.

– De långa handläggningstiderna påverkar samhällsbyggnadsprocessen negativt, inte minst tiden det tar för byggandet av bostäder. I och med att regeringen har ambitionen att öka takten i bostadsbyggandet så måste också Lantmäteriets handläggningstider kortas, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden som kommit in till Lantmäteriet de senaste fem åren är 47,1 veckor. En viktig anledning till att ärendena tar sådan lång tid är kompetensbrist inom branschen. Lantmäteriet får i dag i uppdrag att titta på hur handläggningstiderna kan minskas, trots den kompetensbrist som råder. Myndigheten ska även titta på hur ärendeprioriteringen bättre kan spegla samhällsbehovet.

Statskontoret får i dag i uppdrag att dels utvärdera vad Lantmäteriet hittills har gjort för att minska handläggningstiderna och hur effektiva de åtgärderna har varit.

Den andra delen av Statskontorets uppdrag gäller en granskning av lantmäteriverksamhetens uppdelning i flera myndigheter, en nationell och flera kommunala myndigheter. Statskontoret ska bland annat titta på om det är ändamålsenligt med denna uppdelning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Lantmäteriets uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2017 och uppdraget till Statskontoret senast den 31 oktober 2017.

Ta del av pressmeddelandet här!

Kontakt
Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-2729651
e-post till Agnetha Boström