Det finns stora samhällsvinster att göra genom att använda avfall från livsmedelsindustrin för att göra biogas – istället för att, som nu, använda den till djurfoder, kompost och förbränning. Biogasen kan då bli fordonsgas eller el och värme. Det visar studier från Linköpings universitet. Undersökningen gjordes i fem olika regioner och man tittade på hur de organiska biprodukterna gör mest nytta – ekonomiskt, miljö- och energimässigt.

Forskarnas slutsats är att ett samarbete mellan industrierna, energisektorn och offentlig sektor är önskvärt eftersom här finns en stor och lönsam potential för biogasproduktion – såväl för miljön och för energisystemet i stort som ekonomiskt.

 

Photo by Scott Warman on Unsplash