Det snurrar fort i hållbarhetsvärlden: regelverk, kundbeteenden och opinion förändras snabbt. Välkommen till konferensen som tar sikte på några av de viktigaste skeendena just nu: klimat, cirkulär ekonomi och social hållbarhet. Under konferensdagen har du möjlighet att fördjupa dig i inom ett antal olika områden såsom hållbar upphandling, klimat, hållbara leverantörskedjor och engagemang.

Miljöstrategidagarna är konferensen för dig som arbetar med miljö- och hållbarhet. Under två dagar får du fylla din verktygslåda, hitta inspiration och idéer för ert eget arbete. Konferensen är också ett tillfälle att träffa kollegor från både näringsliv och offentlig sektor, och ett tillfälle att möta dem som driver utvecklingen.

Stanna kvar dagen efter huvudkonferensen och fördjupa dig inom ett specifikt område i våra workshops. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan. Välj mellan:

• Cirkulär ekonomi i praktiken.
• Transporter: teknik och beteende.
• Så blir ditt miljöledningssystem ett effektivt verktyg.

10-11 OKTOBER, QUALITY HOTEL GLOBE – STOCKHOLM