Gröna Solberga har nu startat. I bostadsområdet strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd. Där ska företag få möjlighet utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

Med projektet i Solberga vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för dagvattenhantering och avfallshantering.

En viktig fråga handlar om hur man kan hantera dagvatten för att undvika översvämningar. Där kommer man nu titta på olika lösningar för att fördröja och samla in regnvatten från stuprör och tak. På så sätt minskar belastningen på stadens dagvattenledningar, samtidigt som fastigheterna skyddas.

En annan teknik som ska testas i Solberga är ett system som gör att avfall inte luktar. Hantering och återvinning av avfall blir mycket enklare om sopstationer inte sprider lukt. Då kan de även placeras där det passar bäst utrymmesmässigt.

– Värme, ventilation, avfall, avlopp – det finns många frågor där vi ser stora möjligheter att göra klimatsmarta förbättringar. I Gröna Solberga får företagen möjlighet att testa sina lösningar i en miljö där vanliga människor bor. Det är ett viktigt steg för att hitta lösningar som fungerar i praktiken, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Solberga kan företag, akademi och olika organisationer tillsammans med de boende hitta lösningar på bostadssektorns utmaningar.

Photo by Edgar Castrejon on Unsplash