Nu finns ett nytt digitalt språk speciellt framtaget för kommunikation med och mellan fastigheter. Moderna byggnader genererar nämligen mängder med olika typer av data och för att maximera nyttan av den information man får ut av denna data behövs ett enhetligt språk.

Det nya språket kallas RealEstateCore och tanken är att det ska leda till nya tjänster för hyresgäster och leverantörer till fastighetsbranschen. Med ett gemensamt språk lönar det sig att utveckla sådana tjänster.

Det ger också möjlighet att koppla samman olika aktörer i staden. RealEstateCore publiceras som open source, vilket innebär att språket är fritt och öppet för alla att använda och bidra till. Det är framtaget helt utifrån fastighetsägarnas perspektiv och knyter ihop domänerna BIM, styr- och reglerteknik samt IoT (Internet of Things).

Språket har också potential att bli ett globalt språk för fastighetsägare. Just nu förs diskussioner om nästa steg med både nordiska, europeiska och amerikanska aktörer.

Bild: Rawpixel