Den amerikanska it-jätten Amazon gör en satsning på molntjänster i Stockholmsområdet och startar tre nya datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Satsningen innebär att Stockholm blir en av Amazons totalt 16 regioner med maximal hastighet för molnkunder och motiveras bland annat av att Sverige har välutbildad och kompetent arbetskraft och tillgång till förnyelsebar energi. Amazons molnkunder efterfrågar idag allt från lagringsutrymme, sajthantering och Sakernas internet (IOT) från molnföretagen. Siktet är inställt på att datacentren ska vara färdiga att ta i bruk någon gång under 2018.