Planera för flickor och staden fungerar för alla

Hur en stad planeras är avgörande för människors hälsa och livskvalitet. Framför allt kan det öka kvinnors och unga tjejers möjligheter till utbildning, arbete, och social trygghet. Att planera städer för flickor innebär med andra ord att de kommer att fungera för alla.

Det är tanken bakom tankesmedjans nystartade projekt, #UrbanGirlsMovement. Initiativet är framför allt en samverkansplattform för aktörer som utgår från flickors uppväxtvillkor och unga kvinnors behov i stadsutveckling.

I dag drabbas nämligen många flickor och kvinnor av ojämnt fördelade resurser, förtryck och social exkludering. Att prioritera unga kvinnor och flickor i stadsutveckling är därför avgörande för att städer ska bli inkluderande och hållbara, och därmed kunna uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Plattformen #UrbanGirlsMovement syftar till att kartlägga initiativ, projekt, goda exempel och lärdomar som visar hur stadsutveckling med utgångspunkt i unga tjejers behov i urbana låginkomstområden kan förbättra levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter för alla.

Photo by freestocks.org on Unsplash