Värmeböljor i Norrköping, mindre snö i Härjedalen och stora delar av centrala Malmö under vatten. Dessutom fler skyfall likt det 2014, som kostade mellan 600 och 700 miljoner kronor. Allt det kan vara verklighet år 2100 om klimatförändringarna fortsätter.

Det framgår av en rapport framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med underlag från SMHI. SKL har jämfört vad som kan väntas vid fortsatt klimatförändring.

För varje grad varmare globalt, ökar temperaturen i Sverige med 1,5 grader. Fortsätter utsläppen som i dag innebär det att det kommer vara fem grader varmare i Sverige nästa sekelskifte. Om klimatmålen uppnås stannar uppvärmningen vid tre grader.

SKL poängterar att Sverige måste satsa på två områden parallellt. Dels att minska utsläppen och dels att rusta mot de klimatförändringar som redan börjat.
– Även om vi lyckas göra kraftfulla åtgärder och begränsa temperaturhöjningen, så kommer det att ändå att betyda stora förändringar i Sverige. Det kommer inte att vara som det är i dag, utan det kommer att vara en utmaning för framtiden, s säger Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande för SKL.