I 10 år har föreningen Skärholmens Fastighetsägare samlat fastighetsägare för att gemensamt arbeta för att Skärholmen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm. Vid föreningens 10-års jubileum bjöds på seminarium och tillfälle för fastighetsägare med samverkansparter såsom representanter från stadsdelsförvaltning, polis, Fokus Skärholmen och andra att träffas och prata om framtidens utmaningar under en gemensam lunch.

Idag har föreningen ett tjugotal fastighetsägare som medlemmar. Det är såväl stora fastighetsägarna som små, privata, allmännyttan och bostadsrättsföreningar samt de lokala centrumen.

– Alltfler fastighetsägare och representanter från områden även utanför Stockholm är nyfikna på vår verksamhet och vill veta mer om hur man i samverkan kan arbeta med trygghetsfrågor. Till exempel de trygghetsbesiktningar som vi erbjuder våra medlemmar får en allt större efterfrågan, säger VD Catarina Johansson Nyman. Det är ett tydligt bevis för att vi gör något bra.