Business Improvement District (BID) handlar om organiserad samverkan inom ett geografiskt avgränsat område där målet är att öka attraktiviteten och fastighetsvärden i området.

Nu har Fastighetsägarna, med modellen BIDs som förebild, tagit fram svenska exempel på vad en samverkan mellan privat och offentlig sektor kan leda till, till exempel ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet. Ambitionen är att utifrån konkreta erfarenheter ge inspiration till fastighetsägare som funderar på att formalisera nya lokala samarbeten.

Det finns uppskattningsvis cirka 1 700 BIDs i världen. De flesta finns i Nordamerika men modellen har spridits över världen de senaste decennierna.

Läs mer på www.fastighetsagarna.se