Hållbarhet är ett brett begrepp och kan på många sätt göra en bostadsrättsförening mer attraktiv. Både för de boende men också för spekulanter. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om hur bostadsrättsföreningar med enkla medel kan göra fastigheten mer hållbar och skapa bättre förutsättningar för såväl miljön som för de boende och deras plånböcker.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om hållbara åtgärder som inte bara är bra för miljön, de kan dessutom vara socialt och ekonomiskt fördelaktiga. Genom att minska driftskostnaderna för exempelvis vatten, el och avfallshantering kan bostadsrättsföreningarna spara stora summor på sin energinota.

– Energibesparande åtgärder är det som kan spara in mest pengar åt en förening. Först och främst är det viktigt att tänka isolering, att ha ett tätt klimatskal är det som bidrar bäst till låga energikostnader. Isolera taket först, därefter gäller det att se över fönster och fasader. Det handlar om att täta fastighetens yttre skal. Att genomföra fönsterbyten eller ersätta gamla och trasiga dörrar och portar är också viktigt. Tänk även på att utrymmen så som trapphus, källare och garage inte behöver vara lika uppvärmda som resten av fastigheten, säger Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

När det kommer till hållbara investeringar i fastigheten kan ni öka värdet på fastigheten genom att exempelvis installera automatiska dörrstängare, solenergi och en bra driftövervakning. Att effektivisera energisystemet genom att byta till berg- eller luftvärmepump är en annan klok åtgärd.

– Solenergi som minskar elkostnaderna och laddstolpar för elbilar gör en förening mer attraktiv att bo i.

Avfallsrum med källsortering är ganska vanligt idag, men kommer i samband med att kravet på

fastighetsnära insamling av källsorterat material att bli ännu vanligare, fortsätter Nina Wahlberg.

Gemensamma utrymmen som träningsrum, orangeri eller grillplats kan bidra till en bättre gemenskap

och social hållbarhet. Odlingsmöjligheter och bikupor är andra exempel på investeringar som kan öka trivseln och därmed värdet på er förening.

– Det finns en stor potential för bostadsrättsföreningar att öka trivseln för de boende. Det kan handla

om att öka tryggheten genom grannsamverkan för att förhindra skadegörelse och inbrott samt att få

medlemmarna att känna stolthet över sitt boende. Sist men inte minst vill jag understryka vikten av att röja gården inför våren. Att vårstäda innebär att sand inte skadar ytskikten i trapphus vilket är både värde- och trivselhöjande, avslutar Nina Wahlberg.

SBCs bästa tips på hur en bostadsrättsförening kan hållbarhetsanpassa fastigheten:

• Planera för isolerande åtgärder, välisolerad fasad, tak och fönster är viktiga faktorer.

• Installera automatiska dörrstängare.

• Byt ut värmesystemet till luft- eller bergvärme.

• Täta äldre skorstenar.

• Byt ut all pappershantering till digital information.

• Installera smart belysning.

• Installera effektiva hissar.

• Installera solenergi.

 

Photo by boris misevic on Unsplash