Sveriges geologiska undersökning (SGU) har rapporterat att avvikelserna i de små grundvattenmagasinen under juli varit onormalt stora. Mellan 40 och 60 centimeter har de uppmätta magasinen avvikit med sedan i juni. Dock avviker nivåerna i de större magasinen över landet relativt lite.