Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Utveckling. Det är teamet som får i uppdrag att inleda utvecklingen av Tyresös nästa stora utvecklingsområde – Wättinge.

–         Den sociala hållbarheten ska bli områdets signum, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef på Tyresö kommun.

I höstas gick startskottet för markanvisningstävlingen för den första etappen i Wättingeområdet i Tyresö. Området är kommunens nästa stora utvecklingsområde och ska totalt rymma cirka 800 nya bostäder när alla etapper är klara.

–          Läget är fantastiskt och ligger i anslutning till Tyresö centrum med direkt kontakt med kommunens viktigaste grönstråk. Området kommer också att innehålla förskolor, plats för äldreboende och olika kommunala verksamheter som tillsammans bidrar till den sociala hållbarheten som ska bli områdets signum, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef i Tyresö kommun.

Totalt lämnade fyra intressenter in bidrag till tävlingen och av dessa föll valet till slut på Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Utveckling.

–          Ställer du höga krav så får du bra projekt som är hållbara över tiden. Det var fyra riktigt bra projekt som tävlade men det här stack ut lite extra och är väldigt genomarbetat på alla punkter, säger Anna Gustafsson, exploateringsingenjör på Tyresö kommun och med i den jury som utsåg vinnaren.

150 nya bostäder i förslaget
Det vinnande förslaget, som planeras i södra Wättinge, två kilometer från Tyresö centrum rymmer totalt sju byggnader och cirka 150 nya bostäder. Området är tänkt att knyta ihop de befintliga områdena kring Wättingestråket på ett bättre sätt.

–          Området är tänkt att vara en länk mellan de befintliga bostadsområdena som i dag är åtskilda av parkvägar och mindre naturområden. Tanken är att området i sig ska innehålla mötesplatser som kan attrahera människor från hela närområdet, säger Sara Kopparberg.

Just den sociala hållbarheten har Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Utveckling konkretiserat i sitt vinnande förslag. En central del i det nya kvarteret är nämligen det torg som ska etableras framför de sju fastigheterna, vid kvarterets spets.

–          Vi tror på att skapa möjligheter för folk att mötas och det har vi tagit fasta på. I den fysiska strukturen finns det en öppenhet som gör att man kan ta sig genom området, det finns en transparens som bjuder in människor som bor i angränsande områden, säger Rahel Belatchew, VD för Sveafastigheter Utveckling.

Projektet blir företagets första i Tyresö och hon ser fram emot att få jobba med kommunen.

–          Det är en stor satsning som Tyresö gör och att få vara med i början på hela Wättingeområdet är fantastiskt roligt, vi är jätteglada. Kommunen har haft väldigt höga ambitioner med vad de vill uppnå och därför ställt höga krav på förslagen. Vi har verkligen jobbat med att se hur vi kan skapa en plats som kommunen sett framför sig.