Nu finns en färdig sammanställning över centrumutvecklingen i Falkenberg. Syftet är att synliggöra hur allt i stadsutvecklingen hänger ihop – alla hur beslut, visioner, överenskommelser, allt arbete och alla berörda människor.

Syftet är även att visa hur Falkenbergs arbetar med att utveckla Falkenberg på ett transparent sätt. Dokumentet kan betraktas som en plattform för fortsatt utveckling med ambitionen att sammanställningen även kan utgöra inspiration för platsutveckling.

Med en tydlig kapitelindelning ska det vara lätta att läsa för olika specifika ändamål, vare sig du är politiker, anställd tjänsteperson, företagare eller engagerad invånare.

https://vaxer.falkenberg.se/download/18.794e2c56167f08f83da90ed6/1550572059456/Falkenberg_CentrumRapport_19_digital_sidor.pdf

 

Photo by Mervyn Chan on Unsplash