En ny myndighet, stärkt styrning och samordning av informationsförsörjning och ökade medel för att främja öppna data är några satsningar som regeringen aviserar i höstbudgeten. – Nu tar vi ett helhetsgrepp om den digitala utvecklingen i det offentliga Sverige och accelererar arbetet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I budgetpropositionen för 2018 tar regeringen viktiga steg för att åstadkomma ordning och reda i digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Syftet är att förbättra och effektivisera servicen till medborgare, företag och samhället.

Nästa år inrättar regeringen en ny myndighet som ska samordna och stödja digitaliseringen i offentlig sektor. Det handlar om att samla ett antal uppgifter som idag ligger utspridda på olika myndigheter men också om nya uppgifter. Bland annat kommer E-legitimationsnämnden uppgifter föras över till myndigheten och nämnden avvecklas. En organisationskommitté kommer att tillsättas för inrättandet av den nya myndigheten.

– Den svenska förvaltningsmodellen med fristående myndigheter har tjänat oss väl, men nu måste vi sätta individen i centrum istället för organisationen när vi utvecklar servicen. Den nya myndigheten kommer att spela en viktig roll för att öka takten i hela den offentliga sektorns digitalisering, säger civilminister Ardalan Shekarabi.