En flexibel arbetsplats som effektiviserar medarbetarnas produktivitet och förbättrar deras prestationer är populärt bland svenska företag. En ny nordisk undersökning framtagen av Signify visar att den svenska marknaden är mest framträdande när det gäller aktivitetsbaserade kontorsmiljöer bland de nordiska länderna. Svenska företag, liksom övriga Norden, har dock en lång väg att gå när det gäller användningen av smarta byggnader som både lyfter medarbetarnas välbefinnande och effektivitet.

Vi kan öka produktivitetsnivån, förhöja varje medarbetares prestation såväl som det dagliga välbefinnandet och minska arbetsrelaterad stress när företag går från en konventionell byggnad till att integrera teknologier för smarta byggnader. Minskningen av tidsslöseri, onödiga arbetsflöden och stress resulterar i slutändan i ökad effektivitet och en bättre arbetsmiljö på jobbet. En undersökning utförd av Signify, tidigare Philips Lighting, gjord bland nordiska företag med fler än 500 anställda har kartlagt företagens kunskap om smarta byggnader och efterfrågan på en flexibel arbetsmiljö. Resultatet visar att trots att nästan hälften av företagen känner till begreppet ”Smarta Byggnader” så förknippas det med grundläggande funktioner, såsom byggnadens verksamhet och BMS-funktioner (Building Management System). Dessa BMS funktioner omfattar inte de tekniska lösningar som övervakar och optimerar förhållanden baserat på medarbetarnas beteende och behov. 53,3 procent av de svenska företagen uppger att de redan integrerat vissa smarta funktioner i sina kontor, men i praktiken handlar det om reglering av temperaturen i byggnaden. Dessutom svarar 75 procent av de svenska företagen att de har BMS-funktioner i kontorsbyggnaden, medan 25 procent svarar att de har AV-utrustning eller speciella funktioner relaterade till rutinmässiga uppgifter installerade. Ett resultat som visar på behov av mergrundlig teknisk utbildning för företagen.

– Företagen missar idag att kunna leverera flera enkla stödfunktioner som till exempel hjälp att snabbt kunna hitta närmaste lediga mötesrum eller vart befinner sig en viss maskin eller utrustning i byggnaden. De implementerade grundfunktionerna kopplade till temperaturreglering visar att svenska företag också måste utbildas i att utforma och planera sina kontorsmiljöer. Så att de blir mer avancerade och använder smart teknologi som är hållbar och optimerar inomhusmiljöerna för en ökad trivsel och effektivitet hos personalen, säger Kenneth Grönholm, CEO Market Nordics på Signify.

Sverige toppar i flexibilitet på arbetsplatser

I förhållande till framtida flexibla arbetsplatser ligger företagen i Sverige i framkant. Den flexibla arbetsformen har cementerat sig väl på den svenska marknaden, vilket återspeglar en ny norm för flexibilitet på den globala arbetsplatsen. Signifys studie visar att 57 procent av de svenska företagen arbetar hårt för att erbjuda anställda aktivitetsbaserade arbetsstationer och funktioner som gör arbetsmiljön så bekväm som möjligt.

– Flera av företagen redovisar strategier som “Your Way of Working “och” Smart Working “. Ett utbrett koncept är det så kallade ABW (activity based working), vilket är ett begrepp som de flesta svenska företag känner till och arbetar med, säger Kenneth Grönholm.

Jämförelsevis är det bara 7 procent av de danska företagen som prioriterar flexibilitet på arbetsplatsen, medan det enligt undersökningen inte alls är en del av norska och finska företags fokuserade arbetsplatsstrategi.

Svenska fastighetsutvecklingsbolag stöder den tidiga utvecklingen

Svenska fastighetsutvecklare och hyresvärdar har också intervjuats i studien, som stöder de svenska företagens initiala efterfrågan på smarta byggnader och flexibilitet. Således rapporterar 87 procent av de svenska fastighetsutvecklarna och hyresvärdarna om en efterfrågan på planlösningar anpassade för att uppfylla kraven för en aktivitetsbaserad och flexibel arbetsmiljö.

40 procent uppger att läget är betydande för företag i Sverige. Medan 27 respektive 13 procent uppger att klimatvänliga åtgärder och inredning är viktigt.

– Den efterfråga på de möjligheter som en Smart Byggnad kan erbjuda kommer förhoppningsvis att bidra till en ökad marknadsutveckling. Teknologin finns och kan implementeras i alla byggnader. Men det kräver att företagen känner till alla fördelar och hur de bidrar till en ökad trivsel och effektivitet på arbetsplatsen, säger Kenneth Grönholm, som ser framemot resan mot fler smarta byggnader i Sverige.

Om studien

Undersökningen genomfördes av Signify under perioden november 2018 till februari 2019. Totalt genomfördes 55 kvalitativa intervjuer med företag med mer än 500 anställda i Norge, Sverige, Finland och Danmark om deras kunskaper om smarta byggnader. Dessutom har ytterligare 43 kvalitativa intervjuer genomförts med ledande fastighetsutvecklare och hyresvärdar i de fyra nordiska länderna för att ge en överblick av hur marknaden för smarta byggnader i Norden ser ut.