I januari började Helena Bjarnegård sitt nya uppdrag som Sveriges första ordinarie riksarkitekt på Boverket. Hennes uppgift är bland annat att vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet. Riksarkitekten är en av flera förändringar sedan Boverkets fick i uppdrag av regeringen att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet.

– Sverige har nya arkitekturpolitiska mål, beslutade av riksdagen. De är tydliga och ambitiösa och nu finns en möjlighet att göra skillnad, säger Helena Bjarnegård i ett pressmeddelande.

Hon har en bakgrund som landskapsarkitekt på White arkitekter och närmast var stadsträdgårdsmästare i Göteborg.

De nya målen sätter ljus på vad arkitekturen kan göra för att möta de stora samhällsutmaningarna och hur den kan påverka människors livsmiljö och vardag, menar hon.

– Jag tror på arkitekturens, formens och designens kraft att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle och känner mig djupt engagerad i dessa frågor, säger Helena Bjarnegård.