Erik Wikerstål väljer att sälja sitt företag Wikerstål Arkitekter AB, till Tengbom. Enligt arkitekten själv fanns det egentligen bara ett val, trots flertalet påtryckningar.

– Få svenska kvarvarande kontor har lagt en så gedigen grund för svensk arkitektur som Tengbom. Jag känner mig stolt och mycket motiverad till att vara med och bidra till både restaureringen och utvecklingen av denna skatt och mer därtill, säger Erik Wikerstål.

Kontakten med Tengbom tog fart på den lokala Ica-butiken där Erik Wikerstål mötte en före detta student, numera medarbetare på Tengbom i Helsingborg. Frågan om ett potentiellt samarbete ställdes och med den växte möjligheterna. Att Tengbom förvärvar Wikerstål Arkitekter AB beskrivs som ett ”perfect match” av båda parter.

– Wikerstål Arkitekter har gjort sig ett namn genom att applicera strikt modern arkitektur på den äldre. Det är ett attraktivt förhållningssätt och blir ett fint tillägg, såväl som en bra utveckling för Tengbom inom området för restaurering, säger Johanna Frelin, vd på Tengbom.

Kompetensen som Wikerstål Arkitekter står för kommer att förädlas och fördjupas inom Tengbom. Med Erik vid ratten kommer praktiken försättas i nytt ljus. Ett ord han tar med sig är ”transformation”.

– En byggnad måste utvecklas för att leva och vara bevaringsvärd. Likaså måste man utveckla för att kunna bevara. Jag ser det som att transformera byggnader och åter göra dem relevanta för en samtida kontext. Detta hoppas jag skala upp i Tengbom, fortsätter Erik Wikerstål.

Wikerstål Arkitekter består idag av åtta personer inklusive Erik själv. Från och med den 27 september är kontoret en del av Tengbom. Wikerstål Arkitekter har tidigare arbetat med restaureringen av Himmelsfärdskyrkan i Höganäs, ritad av Ivar Tengbom 1934.

Erik Wikerstål
Erik är en av landets mest kända arkitekter inom området för byggnadsvård och restaurering. Han grundade Wikerstål Arkitekter AB 1977 och är idag slottsarkitekt för Kalmar slott, Varbergs fästning och Borgholms slottsruin, samt domkyrkoarkitekt för Lunds domkyrka. 2011 invaldes Erik i Konstakademin. Han bor i Viken, utanför Helsingborg, där man även finner ett av kontorets mer uppmärksammade verk – Skeppet – tillbyggnaden till Vikens kyrka. Det mest aktuella projekt är den prestigefyllda renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm, där Wikerstål är en av arkitekterna.