Tillväxtverket har gått ut med en utlysning riktat till regionalt utvecklingsansvariga aktörer samt till kommuner i samverkan om att det nu är möjligt att söka finansiering till projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen. Finansieringen ska gå till att öka kunskapen bl.a om hur samhällsplanering kan stimulera utvecklandet av attraktiva miljöer för näringslivet eller hur kommuner och regioner kan samarbeta för att uppnå detta.