Den ljuva semestern med sol och bad reduceras snabbt till en nyans på huden. Nu är hösten igång och livet kantas av resor till och från jobbet, att ta barnen till och från skola och träningar och åka ut från stan eller till byggvaruhuset på helgen. Vi löser det med kollektivtrafik, cykel, att gå eller ta bil.

Just dessa transporter står i centrum i den spännande omställning som just nu sker i samhällsbyggnadsvärlden. I storstadsregionerna sker en omsvängning där stadsplaneringen går från att utgå från bilen till att sätta människorna i centrum. Transportplaneringen tar i allt högre grad sikte på smart mobilitet och framkomlighet och att bilens roll i stadsbyggandet prioriteras ner. Urbaniseringen och våra växande städer gör också att kommunerna behöver planera och styra för att undvika trängsel och nedsmutsning.

Samtidigt knackar den digitala transformationen på städernas portar. Tre stora mobilitetstrender kommer att påverka våra städer och fastigheter framöver; självkörande fordon, elektrifieringen och delningsekonomin. Exakt på vilket sätt dessa fenomen sätter avtryck är svårt att sia om. Forskare ser kombinationen av autonoma, elektrifierade och delade fordon som det enda sättet att klara de utsläppsnivåer som ligger i linje med Parisavtalet. Konsultföretaget McKinsey har visat att dagens samlade transporter genom självkörande fordon och delning kan utföras med en sjättedel av dagens vagnpark utan att en enda människa skulle behöva ändra sitt resmönster.

Affärsutvecklingen pågår för fullt. I stort sett alla stora traditionella bilmärken erbjuder eller testar mobilitetstjänster. Volvo lanserade till exempel dotterbolaget Volvo M under årets Almedalsvecka. Kombinerad mobilitet som tjänst är ett alternativ till det egna bilägandet och har potential att rita om kartan för parkeringsbehov i städer. Med start i september kommer 200 hushåll i Stockholm ha möjligheten att i ett pilotprojekt genom ett abonnemang få tillgång till bilpool, hyrbil, taxi, kollektivtrafikresor och cykelpool på ett och samma ställe.

Men denna utveckling rullar inte av sig självt. En föråldrad lagstiftning från 1950-talet har redan fått två aktörer att lämna Stockholmsmarknaden, Daimlers Car2Go redan för två år sedan, och i somras meddelade BMW-ägda bilpoolen Drive Now att de avvecklar sin verksamhet i Stockholm. Det är fortfarande inte möjligt att öronmärka parkering för bilpool på offentlig mark. I nyproduktionen kräver fortfarande de flesta kommuner dyr ny parkering i nedsprängda garage.

För att styra mot ett önskat mål krävs en bred viljeriktning, aktivitet och ett gemensamt angreppssätt från samhällsbyggnadssektorn, både hos det offentliga och hos företag. Nytänk behövs och gamla sätt att jobba behöver omprövas. Våga testa mer i nyproduktion. Det behövs fler pilotprojekt. Kommunerna behöver målstyra istället för prognosstyra. Sist, men inte minst, människorna som lever sina liv i städerna och deras behov av transport måste stå i centrum. Långsiktigt hållbara lösningar måste vara attraktiva nog för att säkra upp en betalningsvilja. Bara så kan kombinerad mobilitet som tjänst ersätta eget bilägande. En byggherre som betalar bilpool i fem år är ingen garanti.

En svala gör ingen sommar.

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm

helena.olsson@fastighetsagarna.se

Bild: Joey Kyber, Unsplash