I Östra Göteborg har ungdomsråd och politiker samarbetat i flera år för att öka unga invånares inflytande. Nu har nämnden tagit ett steg till och beslutat om ett reglemente som säkrar att de unga invånarna kan tycka till i de beslut som rör barn och unga i stadsdelen. Det gäller både när nämnden planerar sin verksamhet och i frågor som dyker upp under året.

– Att reglementet gått igenom är en stor sak för oss i ungdomsrådet. Vi får nu träffa politikerna mer regelbundet och föra över våra tankar och idéer för att förbättra stadsdelen. Jag anser att politiker inte kan veta vad vi ungdomar tycker och tänker om stadsdelen och istället för att gissa sig fram så ska de höra det från oss, säger Emela Durmo Bojic som själv varit engagerad i ungdomsinflytande sedan 2013, nu i Östra Göteborgs Ungdomsråd.

Redan 2015 satte stadsdelen som mål att inga frågor som rör barn och unga ska passera utan att målgruppen fått komma med synpunkter. Det som har förändrats är att nu finns det även formella regler för att det här ska bli verklighet.

– Anledningen till att jag engagerar mig i detta är för att jag vid vissa tidpunkter upplevt stadsdelen som otrygg, men också tråkig på grund av brist på aktiviteter. Jag ville ändra på detta, både för mina jämnåriga men också för kommande generationer, fortsätter Emela Durmo Bojic.

Det nyskapade Rådet för barn- och ungdomsfrågor består av två politiker och minst fyra ungdomar, varav minst två från ÖGU – Östra Göteborgs Ungdomsråd. Intresserade ungdomar utanför ÖGU bjuds in att medverka vid de olika möten som kommer att hållas under året, vilket gör att gruppen kommer att se olika ut från gång till gång.

Östra Göteborgs Ungdomsråd (ÖGU) har funnits sedan 2011 och består av ungdomar mellan 13 och 19 år. Som medlem i ungdomsrådet förbinder man sig att närvara regelbundet på möten, delta i arbetet som gruppen beslutar om och verka för alla ungdomars väl i stadsdelen. Gruppen behandlar frågor som kommit till dem från andra unga och har ansvar för att fördela projektpengar som avsatts inom fritidsverksamheten.