Installationskonsultens uppdrag EL, utgåva 2, utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på elkonsultföretagets redovisning av ett uppdrag.

Skriften är ett hjälpmedel för såväl privata som offentliga beställare och underlättar bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av elkonsulttjänster.

Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt, är det av stor vikt att innehållet på alla sidor värderas och ges det innehåll som är specifikt för respektive uppdrag.

Denna uppdaterade utgåva har tagits fram av Svensk Byggtjänst i samarbete med Projektengagemang samt branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD-företagen).

Interaktiv pdf
Skriften finns också som en interaktiv pdf som laddas ned. Användaren kan fylla i, kommentera, dela med andra och slutligen bli en del av kontraktshandlingen.

FAKTA:
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 23
Format: A4
Häftad broschyr, svartvit, dekorfärg