En studie om hur lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå har tagits fram av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, i samverkan med Tillväxtverket och programmet Stärkt lokal attraktionskraft.

Vad är det som gör att en plats uppfattas som intressant och attraktiv? Vad kan en kommun göra för att en plats ska bli mer intressant och attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon? Intresset för den här typen av frågor bottnar till stor del i föreställningen om att platser konkurrerar med var- andra om investeringar, besökare och in yttare. För att hävda sig i denna konkurrens behöver varje plats och kommun utveckla metoder och verktyg för att stärka den egna platsens attraktivitet.

Det finns ingen given formel som i ett trollslag förändrar en plats attraktivitet. Men det finns saker att vara uppmärksam på, där det går att jobba aktivt för att utveckla verktyg och arbetssätt. Resultatet är en del av ett projekt vid CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, som utvecklats i samverkan med Tillväxtverket och i programmet Stärkt lokal attraktionskraft.