Det nya kvarteret ska uppföras mitt i utbyggnadsområdet Elinegård, som ligger i direkt anslutning till kalkbrotten mellan Limhamn och Hyllie.
– Det känns riktigt roligt att fortsätta samarbetet med MKB. Vi håller just nu även på att uppföra Kv. Skotsteken 1 med 169 hyresrätter tillsammans, säger Henrik Hopp, regionchef på Wästbygg.

Kv. Holmastycket 6, utvecklat i samarbete med Projektengagemang, består av två huskroppar. Vitputsad fasad med indragen översta våning är några av karaktärsdragen för byggnaderna. En stor del av det ena hustaket kommer att förses med biotoptak, med syfte att öka den biologiska mångfalden.

Projektet har byggstart omgående och färdigställande av den första etappen planeras till december 2019.

För mer information, kontakta

Henrik Hopp, regionchef, Wästbygg AB

tel 040-655 78 15, e-post henrik.hopp@wastbygg.se

Wästbygg är ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklingsföretag med stor kunskap om att bygga hus och fastigheter att bo, jobba och trivas i. Vi utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar. Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg

www.wastbygg.se