Arwidssonstiftelsen initierar cykelövningsparker och journalistpris

0
571

Cykelövningsparker, samtal över gränserna och ett uppmuntrande journalistpris. Det är några av de initiativ Arwidssonstiftelsen har tagit för att skapa ett mer humant och hållbart samhälle där alla människor har möjlighet att utvecklas.

När Per Arwidsson, tillsammans med sin livskamrat Birthe, startade Arwidssonstiftelsen hade han varit verksam i bygg- och fastighetsbranschen sedan 1979. Genom åren har han ofta funderat över hur vi ska bygga för att bidra till ett ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle och samtidigt skapa miljöer där människor trivs.

Hans slutsats var att det skulle gå lättare om vi samverkar på tvären över branscher och yrkesgrupper som arbetar med att skapa våra livsmiljöer. Och att det inte bara inbegriper kompetens och erfarenhet från stadsplanering, arkitektur, och landskapsarkitektur utan även från konst, humaniora och forskning.

– Verksamheten är fortfarande under uppbyggnad men arbetet har ändå börjat på flera håll och vi hittar ständigt nya vägar för att konkretisera vår vision, säger Veronica Hejdelind, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen.

– Det är ingen lätt uppgift, så vi får ta ett steg i taget. Vår förhoppning är att vi ska bidra till ett mer hållbart samhälle för alla människor.

Bland annat vill stiftelsen ta initiativ till mer aktivitetsbaserad arkitektur.

– Det kan vara till exempel grillplatser, badplatser, utomhusgym eller cykelstråk. Allt som stimulerar till att människor kan samlas och utvecklas.

Ett av de konkreta projekt som stiftelsen arbetar med just nu är en cykelövningspark som man vill anlägga i samverkan med kommuner och näringsliv.

– I takt med att våra städer förtätas försvinner många gröna ytor. Tanken är att cykelövningsparkerna ska bli en trygg plats i staden där barn och vuxna nybörjare kan lära sig att cykla utan riskera att komma i konflikt med andra trafikanter.

Stiftelsen är också en kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i. Bland annat har man tagit initiativ till Arwidsson Talks, där man skapar debatt och ny kunskap genom runda bordssamtal, konferenser och seminarier. Målet är att uppmuntra till diskussion och samverkan mellan yrkesgrupper och branscher som arbetar med stads- och samhällsutveckling.

Stiftelsen har också skapat en professur i tillämpad stadsbyggnad. Den ska bidra till den pågående samhällsutvecklingen genom att direkt koppla akademins kapacitet till pågående stadsutvecklingsprocesser. Man har även instiftat ett nytt pris för journalister. Olle Bengtzon-priset ska uppmuntra till en mer granskande och folkbildande journalistik om vår byggda miljö, inspirerat av Expressens legendariske reporter Olle Bengtzon.

 

Text: Pia Runfors