Vi har bara ett jordklot, men lever som om vi hade fem. Och byggbranschen är en av de värsta miljöbovarna.
Vilka har då möjlighet att vända utvecklingen och rädda vår planet? Jo, de som sitter på pengarna förstås – bankerna. Därför startade Anders Langworth uppropet ”Bankers for climate”.

Ingen annan sektor har i dag bättre möjligheter att påverka framtidens samhälle än finanssektorn. Banker och andra finansiella institut finns över allt, i alla branscher, och hanterar enorma mängder kapital – de investerar och finansierar.

Det betyder att de har en unik chans att kan styra utvecklingen till mer hållbara lösningar. De kan ställa krav både på låntagare och de företag de investerar i – bland annat i samhällsbyggarsektorn.

– Självklart ska vi utnyttja det. Det är vårt ansvar att leda utvecklingen i rätt riktning, säger Anders Langworth, som jobbat i Nordeas hållbarhetsteam och som privat även har tagit initiativ till Bankers for climate. Det är ett upprop som riktar sig till alla medarbetare inom den globala finansbranschen och som ska öka fokus på hur man hanterar klimatfrågor.

Men än så länge är det relativt få som verkligen förstår kopplingen mellan bankerna och hållbar utveckling och som insett vilka möjligheter de har att påverka, menar han.

– Om vi inte själva förstår, kommer heller inte få våra kunder att göra det. Vi måste själva vara övertygade för att få kunderna att välja det som är långsiktigt hållbart.

Kunderna vill rädda världen

Sedan några år tillbaka har de flesta storbanker ett hållbarhetsteam. Och de har även hållbara investeringsfonder.

– Men det räcker inte för att skapa en förändring på riktigt. Vi måste jobba bredare och jag ger mig inte förrän vi är där. Det mesta är faktiskt fortfarande ogjort, säger Anders Langworth.

Hittills har bankernas inställning också varit att man skapar hållbara erbjudanden först när kunderna efterfrågar det.

– Men det är helt fel inställning. Det kan vi inte vänta på. Hållbarheten måste in i bankernas huvudprocesser, inte bara vara ett erbjudande vid sidan av andra. Vi ska ha bra produkter som är långsiktigt hållbara och sedan berätta det för kunderna. De allra flesta vill ju göra bra klimatval, så resten kommer att lösa sig av sig självt.

Det går också att göra mer progressiva lösningar, som en holländsk storbank har gjort. Deras hållbara erbjudande är standard och kunderna måste aktivt välja bort det om de inte vill ha det.

– Sedan dess har volymen på deras hållbara fonder fullkomligt exploderat. Självklart. För varför skulle kunderna inte vilja ha det alternativ som är långsiktigt hållbart och kan rädda världen?

Skapa morot till byggbranschen

Det är svårt att uppskatta de finansiella konsekvenserna av klimatförändringarna. Men en sak är i alla fall säker – om banker och finansbolag inte vaknar riskerar många av deras investeringar att gå förlorade. Till exempel kan den globala temperaturökningen leda till betydande samhällsekonomiska förluster, men också företagsekonomiska.
Utsläppen av växthusgaser är i dag de högsta någonsin och de drivs av ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt – genom energianvändning, livsstil, markanvändning och teknik. Marknadspriserna tar helt enkelt inte hänsyn till miljöns samhällsekonomiska kostnader.

En av de stora miljöbovarna är bygg- och fastighetsbranschen. Under 2017 svarade den svenska byggbranschen, under själva byggprocessen, för cirka 15 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser.

Men genom att ställa krav vid finansiering skulle bankerna kunna skapa en minskning med flera procent, vilket skulle ge stora mätbara klimateffekter.

– Tillsammans skulle samhällsbyggar- och finanssektorn kunna skapa lösningar som ger betydligt mindre klimatavtryck. Vi kan underlätta den utvecklingen med bättre priser och därmed ge aktörerna i samhällsbyggarbranschen en morot i affärsutvecklingen mot mer hållbara produkter.

God spiral

Den grundläggande tanken med initiativet Bankers for climate är att väcka medvetandet till liv bland världens finansinstitut och sätta press på dem så att de tar mer ansvar.

– Det första målet är att få 30 000 underskrifter. När det är klart ska jag kontakta cheferna för världens stora banker och uppmuntra dem att agera och ta fram bättre produkter som sänker koldioxidutsläppen.

– Jag kommer också att inleda en dialog med bankföreningar och andra intressegrupper för att öka kunskapsnivån och engagemanget bland bankanställda. Det är viktigt att skapa nätverk så att vi kan få en bred spridning av budskapet och få saker att hända.

Bankers for climate

  • Bankers for climate är ett globalt klimatupprop för anställda i den finansiella industrin.
  • Tillsammans jobbar cirka 66,4 miljoner människor inom finansbranschen i världen.
  • Syftet med uppropet är att driva förändring och visa världen att “bankirer” kan samarbeta för en god sak – att rädda planeten.

Text: Pia Runfors

Bild: Photo by Didier Weemaels on Unsplash