Sundbyberg är landets minsta och mest tätbefolkade kommun. Dessutom är den snabbväxande. Till 2030 beräknas antalet invånare öka från dagens 50 000 till 77 000.

Då kan inte antalet bilar växa i samma takt. Därför har staden tagit fram ett mobilitetsprogram som tydligt sätter cykeln, fotgängarna och kollektivtrafiken i centrum.

Många av våra städer växer och blir tätare. Det innebär mer rörelse och fler transporter. Då håller det inte att köra på i gamla hjulspår utan vi måste tänka nytt. En kommun som har tagit ett stadigt grepp för att skapa ett hållbart resande för framtiden är Sundbyberg.

– Om vi ska klara att växa är det avgörande att transporterna planeras så yteffektivt som möjligt. I vårt mobilitetsprogram finns strategier för hur vi ska skapa ett hållbart resande och hur vi ska prioritera för att nå dit. Då behövs inte bara fungerande infrastruktur, utan även styrmedel och åtgärder för att påverka beteenden, säger Jessica Elmgren.

Tillsammans med Kathrin Nordlöf är hon sedan två år tillbaka projektledare för hållbart resande i Sundbybergs stad och ansvarig för framtagandet av stadens mobilitetsprogram.

– Programmet är ett stöd i arbetet – inte bara för oss på kommunen utan även för externa parter i samhällsbyggnadsprocessen.

I praktiken handlar det om att skapa möjligheter för att resa hållbart. Till exempel kommer kommunen att se över antalet p-platser för att ge mer plats åt cykeln.

– Vi vill också styra beteendet så att invånarna går från att äga bil till att ha tillgång till bil genom till exempel en bilpool. På så vis minskar vi antalet parkerade bilar. I mobilitetsprogrammet blandar vi både mjukt och hårt – och beskriver både hur vi ska prioritera när vi planerar staden och hur vi ska göra för att uppmuntra människor att ändra sitt beteende, säger Kathrin Nordlöf.

Arbetet med att skapa mobilitetsprogrammet började för två år sedan och redan nu syns en skillnad i planeringen.

– I höst kommer vi till exempel att köra en kampanj för att uppmana sommarcyklister och bilister att cykla under vintern. För att hjälpa dem på traven bjuder vi bland annat på vinterdäck.

– I Sundbyberg planerar vi att bygga en hel del under den närmaste tiden. Därför måste vi bli bra på att säkerställa framkomlighet och säkerhet under byggperioderna. Det är en stor utmaning som vi har framför oss.

Men hur ska ni säkra att planerna verkligen blir verklighet? I många stadsutvecklingsprojekt har man haft hållbarheten i fokus och planerat för att ge cykeln en central roll. Sedan har cykeln ändå fått ge vika för andra intressen. Hur ska ni undvika det? 

– Det som underlättar är att mobilitetsprogrammet är politiskt beslutat. Sundbybergs politiker har vågat bestämma att fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer ska komma först i prioriteringsordningen, och att parkerade bilar ska få stå tillbaka – trots att det ibland kan ses som ett obekvämt beslut, säger Jessica Elmgren.

– Naturligtvis kommer vi att ha många diskussioner kring stadens utbyggnad också i framtiden. Men i och med att vi har ett politiskt stöd säkrar vi att de hållbara färdmedlen inte kan prioriteras bort. Då kan vi bara peka på vad som står i mobilitetsprogrammet.

För att Sundbyberg och andra kommuner ska lyckas är det dessutom viktigt att man har en eller flera medarbetare som har som uppgift att arbeta med just hållbart resande. Och att kommunen har en tydlig plan för hur genomförandet ska gå till.

– Helt klart måste man vara beredd att lägga den tiden. För det är då det händer saker.

Nu pågår arbetet med att bryta ner strategierna i Sundbybergs mobilitetsprogram till handlingsplaner.

– Där ställer vi krav på bland annat byggherrarna att möjliggöra för andra färdmedel än bilen. Det är viktigt att sätta press på externa parter om vi verkligen ska lyckas och det ska bli spännande att se hur mycket de vågar, säger Kathrin Nordlöf.

– För det är nu arbetet börjar med att leva efter våra intentioner. Än så länge känns det bra och det pågår flera initiativ som lägger grunden för ett mer hållbart resande.


Vad är hållbar mobilitet?

Hållbar mobilitet handlar om hur vi ska transportera oss och resa utan att klimatmålen spricker. Det handlar också om hur vi bygger ett samhälle som skapar möjligheter för mindre transporter. Då måste transporterna knytas närmare hållbar stadsutveckling.

Transportsnålt stadsbyggande är en del i hållbar mobilitet och dessa måste därför knytas samman. En förutsättning för hållbar mobilitet är infrastruktur, styrmedel, incitament och tjänster som driver på utvecklingen av transportsystemet.


Text: Pia Runfors

Bild: Samuel Zeller, Unsplash