I samband med Allmännyttans Arena i Almedalen som gick av stapeln under onsdagen genomförde Fastigo ett lunchseminarium på temat ’Alla pratar om att bygga – Men vem ska förvalta och hur? 2.0′. Seminariet tog vid efter det omfattande arbetet som har genomförts under förra årets Almedalen och därefter under årets gång. Processen under våren har bland annat bestått i en omfattande enkät samt djupintervjuer.

– Hela processen med enkäten och samtalen har gett flera värdefulla insikter om hur branschen själva ser på de kommande utmaningarna. När nu insikten finns är det viktigt att det inte stannar vid prat utan också leder till handling, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Enkäten visade på en rad spännande insikter om hur branschen ser på fastighetsförvaltningens utveckling och kommande utmaningar. Hela 97% anser att fastighetsförvaltningen behöver utvecklas och undersökningen visar på att det finns flera områden där fastighetsbolagen behöver förändra sina arbetssätt. Digitalisering, hållbarhet, affärsmässighet samt förståelse för kundernas krav är de områden där fastighetsbranschen själva ser störst behov av förändring och förnyelse.

– Paneldeltagarna var eniga om att fastighetsbranschen behöver bli mer snabbfotade och mer anpassningsbenägna. Kundernas krav, förväntningar och önskemål kommer förändras och bli mer individbaserade. Då är det viktigt att branschen är lyhörda och anpassar sig i takt med omgivningens förväntningar, säger Mona Finnström.

Fastigos enkät besvarades av 468 personer och deltagarna bestod primärt av förvaltare, förvaltningschefer personer på vd-positioner. Materialet samt diskussionerna som har tillkommit utifrån processen som har varit hittills kommer ligga till grund för kommande samtal med parterna som tar fram yrkesutbildningarna för fastighetsbranschen.

– Det var väldigt intressant att höra panelens inspel kring yrkesroller och titlar. Det finns mycket att göra inom fastighetsbranschens yrkesgrupper om vi ska attrahera framtidens medarbetare. Det handlar dels om att fånga in arbetsuppgifterna som de ser ut idag men också om att ge tjänsterna den status som de förtjänar, avslutar Mona Finnström, vd på Fastigo.

Hela seminariet går att se här i ett klipp på youtube.

Rapporten finns för nedladdning via länken: Från insikt till handling – En rapport om framtidens fastighetsförvaltning.