Den 23-25 november hölls Gymnasiemässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan välkomnade alla Stockholmsungdomar som står inför sitt gymnasieval. På plats fanns förutom representanter för 170 gymnasieskolor även studie- och yrkesvägledare, Gymnasieantagningen och branschorganisationer.

Mässan visar att det idag finns det ett sort antal skolor och inriktningar för framtiden ungdomar att välja mellan. Intressen som exempelvis ridning går utmärkt att kombinera med gymnasietiden på exempelvis på Bollerups Naturbruksgymnasium. Där en av inriktningarna är just ridning.

På Skanskagymnasiet kan du läsa teknikprogram med inriktning samhällsbyggande och miljö. Med två olika profiler, Byggteknisk profil och Arkitekturprofil som båda profilerna högskoleförberedande antar Skanskagymnasiet elever från hela landet.

Och det går även att läsa det fjärde tekniska året och då få en gymnasieingenjörsexamen och ett erbjudande om en provanställning som biträdande arbetsledare på Skanska efter studierna.

De vanligaste frågorna som respektive skola fick, handlade om hur trivseln var, om skolmaten var god och om skolkläder var obligatoriskt.

ProCivitas har som ambition att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola. De vill attrahera engagerade och välutbildade lärare och studiemotiverade elever.

Skolan har en stark koppling till det lokala näringslivet. Genom mängder av gästföreläsningar och en egen mentor till varje elev vill de skapa vi en drivkraft hos eleverna. ProCivitas erbjuder Ekonomiprogrammet (inriktning Ekonomi och Juridik) och Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning Samhälle och Beteende).

Gymnasiemässan var mycket välordnat och välbesökt. Det var lätt att snabbt få mycket information och gymnasieeleverna som stod för en stor del av informationen imponerade med sitt proffsiga bemötande.

 

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna