Som enda fastighetsbolag i Sverige är Kopparstaden, med 100 % egen produktion av den el som krävs för driften av byggnaderna, helt självförsörjande på fastighetsel. Något de gärna vill uppmärksamma i samband med ”Elens dag” torsdag 23 januari.

De två vindkraftverk som Kopparstaden äger sedan tio år tillbaka producerar cirka 9,3 miljoner kilowattimmar miljövänlig el årligen. Det motsvarar elanvändning för 1000 villors hushållsel och uppvärmning med värmepump.

Elbehovet för Kopparstadens byggnader uppgick till 7,7 miljoner kilowattimmar under 2019. En del av de resterande kwh sålde vi till de 527 hyresgäster som har sitt el-abonnemang hos Kopparstaden. Resterande överskott såldes på elmarknaden, säger Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden.

Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag, har sedan 2007 minskat sin årliga elanvändning med 30 % (4 miljoner kWh), vilket gör att produktionen från vindkraften klarar att leverera all el som behövs för fastigheternas drift.

Andra goda exempel på effektivisering som de gjort är att:
– All utomhusbelysning, ca 1500 belysningspunkter, har ersatts med LED-armaturer.
– Samtliga 1800 motorvärmare har tids- och temperaturstyrning, vilket minskar energianvändningen med ca 80 % jämfört mot konventionella motorvärmare.
– Trapphusbelysning har ersatts som regel med närvarostyrd LED-belysning i samband med renovering eller underhållsmålning.
– Hela området Bojsenburg med sina 1050 lägenheter har konverterats från elvärme till vattenburen fjärrvärme.
 

Framöver fortsätter effektiviseringen för en mer klimatsmart och hållbar miljö genom att Kopparstaden har som rutin att kontinueligt byta ut belysning och torkutrustning vid varje renovering och underhåll samt att då också sätta in effektivare fläktar och värmepumpar.

Frågor besvaras av:
Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef, Kopparstaden AB
Tel 023- 458 34, mejl:
kenneth.ahlstrom@kopparstaden.se