KTH får idéer att blomma

0
2636

Odla din egen basilika och gräslök ovanpå ditt akvarium. Mer närodlat än så kan du knappast komma.

 

En app som gör det lättare hushålla med elen, ett mini-växthus ovanpå ett akvarium och ett smart system för att mäta förbrukning av kall- och varmvatten.

Det är tre av cirka 300 idéer som årligen får möjlighet att växa på KTH Innovation.

I dag är KTH i Stockholm ett lärosäte med mycket gott renommé vad gäller innovationer – runt om i hela världen. Många framgångsrika start-ups har börjat sin resa här. Förklaringen är i mångt och mycket KTH Innovation, som stöttar studenter så att deras idéer kan utvecklas till verkliga projekt och innovationer.

– Vi såg att de fanns ett stort behov av ett professionellt stödsystem för att validera och verifiera idéer. En idé kan ju se väldigt lovande ut, men det räcker inte. Det måste även finnas en marknad och tajmingen ska vara rätt, säger Lisa Ericsson, som var med och startade KTH Innovation för drygt tio år sedan.

– Innan vi började jobba med ett strukturerat stödsystem såg vi hur många fina idéer gick i stöpet på grund av att de till exempel bolagiserade för tidigt. Det är viktigt att förstå att det är en lång väg från en idé till en innovation som är testad i verklig miljö.

Det är dessutom långt ifrån självklart att en student eller forskare kan driva affärer.

– De allra flesta behöver goda råd och hjälp på vägen. Med vårt affärsutvecklingsstöd kan de testa sina tekniska idéer eller forskningsresultat mot marknaden.

På så vis kan KTH Innovation inte bara bidra till att ny teknik når ut på marknaden, utan även medverka till ett bättre samhälle. För faktum är att under de tio år som stödverksamheten har funnits har man hjälpt till att förverkliga närmare 2 000 nya och goda idéer.

I dag får cirka 300 idéer per år en chans att växa på KTH Innovation.

– Ungefär 80 procent av de idéer som går igenom hela KTH Innovations blir till slut verkliga innovationer som når marknaden. Det är dock ett stort antal som inte går igenom hela processen, då det under verifieringen exempelvis visar sig att det inte finns någon marknad eller att tekniken inte är möjlig att skala upp. Idén träder då ur processen, men det är vanligt att samma idébärare dyker upp senare med en ny idé och då har de ofta bättre förutsättningar att lyckas.

Enkelt att spara el och vatten

Några av de idéer som i dag är på väg ut på väg ut på marknaden är Greenely och Labtrino, innovationer som ska hjälpa hushållen att minska förbrukningen av el respektive vatten. Både Greenely och Labtrino gör det enklare för människan att ändra på sitt beteende och belönar sparsamhet på ett pedagogiskt sätt.

Greenely är en app som visualiserar hushållets elförbrukning. Den gör också analyser av till exempel när på dygnet det går åt mest el, om bostaden är otät och drar mycket el vid låga utomhustemperaturer och om det skulle löna sig att sätta upp solpaneler. Appen ger även energispartips grundat på hur elförbrukningen ser ut i olika familjer.

Labtrinos affärsidé är ungefär densamma Greenelys, men istället för att mäta elförbrukningen mäter man kall- och varmvatten. Systemet består av tre delar; en egenutvecklad mätare som enkelt monteras på inloppsröret eller stammen till varje lägenhet, en smartphone-app och en webb-app. Mätaren kan sedan differentiera vattenkonsumtionen i duschen, handfatet, diskmaskinen med mera.

– Informationen presenteras för boende i en smartphone-app och jämförs mot genomsnittsvärden i huset. På så vis kan alla användare enkelt se var de kan göra besparingar genom att förändra sitt beteende, säger Lisa Ericsson.

– Innovationen är bland annat intressant för hyresvärdar och fastighetsägare. Genom en webb-app får de tillgång till den totala, men i tappställen uppdelade förbrukningen. Något som inte är möjligt i dag utan dyra, arbetsamma och inte sällan orealistiska fallstudier.

Systemet kommer nu att testas på KTH Live-in-Lab, där studenter bor med en reducerad hyra mot att de medverkar i olika tester och experiment, som den här.”

Närodlat på riktigt

Ytterligare en innovationsidé som vuxit sig stark under KTH Innovations beskydd är Ecobloom. Det är ett växthus i miniformat som gör det möjligt att odla sina egna färska kryddor och grönsaker på ett smart sätt.

Ecobloom har tagit en gammal odlingsteknik och gjort den smart och modern. Den lilla odlingen är placerad ovanpå ett akvarium och får sin näring från fiskarnas avföring. Hela processen är automatiserad – matning av fiskarna, belysning samt rening och cirkulation i akvariet. Via en app kan ägaren befinna sig på andra sidan jordklotet men ändå hålla koll på hur det går – både för fiskarna och växterna.

– Mer närodlat än så kan man knappast komma. Många barnfamiljer har visat stort intresse för Ecobloom, men även kaféer och restauranger, säger Lisa Ericsson.

 

Text: Pia Runfors

 

KTH Innovation

  • Startade 2007 och har sedan dess spelat en avgörande roll på KTH när det gäller kommersialisering av nya idéer.
  • Genom åren har KTH Innovation hjälpt närmare 2 000 nya idéer att nå marknaden.
  • KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik i tidiga faser och erbjuder ett kostnadsfritt, opartiskt och sekretessbelagt stöd.

Stödverksamheten består av 14 medarbetare som erbjuder forskare och studenter på KTH stöd inom affärsutveckling, patent och juridik, finansiering och projektstöd.

KTH Innovation driver också en förinkubator och är delaktiga i en rad nationella och internationella projekt som främjar innovationsutveckling.