Enligt WWF skulle det behövas 3–4 jordklot om alla skulle följa svenskens konsumtions- och produktionsvanor. Samtidigt konstaterar OECD att Sverige har störst utmaningar med mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”, i FN:s plan Agenda 2030. Sverige är definitivt ingen förebild när det gäller hållbar produktion, tvärtom ligger vi långt efter och har mycket kvar att lära.

Den nya boken Produktionskedjan. Ditt ansvar för människan och miljön syftar till att stärka arbetet med hållbara och ansvarsfulla leverantörskedjor. Avsaknad av lagstiftning och åtgärdsplaner för inköp och produktion utanför Sveriges gränser leder till inhumana arbetsvillkor och miljöförstöring.

– Vi måste förtydliga svenska företags ansvar när de köper in varor och tjänster från andra länder, framför allt högriskländer. Skärpta lagar och regler, som följs upp ordentligt, är nödvändigt för en snabb omställning, säger författaren Parul Sharma.