Få aktörer har i dag verktygen för hur de ska involvera gruppen unga i stads- och bostadsplaneringen. Därför har jagvillhabostad.nu tagit fram en metodhandbok i hur kommuner och andra aktörer i byggbranschen kan arbeta med just detta. Boken är baserat på egna erfarenheter av att leda processer där unga engagerar sig i planeringen av utvecklingen av bostäder.

 

Text: Pia Runfors