Ny ordförande för Geoforum Sverige med fokus på smarta samhällen

0
1282

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har valt Jenny Carlstedt till ny ordförande. Jenny är digitaliseringsstrateg på Sweco och expert inom smarta städer och samhällen. Hon är en van ledare med en god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn – en högt prioriterad fråga för Geoforum.

Vid Geoforum Sveriges digitala årsmöte den 21 april valdes Jenny Carlstedt, digitaliseringsstrateg på Sweco, till ny ordförande. Hon efterträder Eric Jeansson som är geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

– Jag ser fram emot att få kliva in i rollen som ordförande och fortsätta driva det fantastiska arbete som jag tycker att Geoforum gjort de senaste åren. Det ska bli roligt att tillsammans med kansliet och övriga styrelseledamöter nu få vara med och förvalta arbetet som initierats, och även fundera över nästa steg i den utveckling som sker och vad Geoforums roll ska vara här. Det är utan tvekan så att vi står inför en spännande tid när digitaliseringen kommer att få en stor påverkan på våra samhällen och vår bransch, något som blivit tydligt inte minst nu under den omställning vi tvingats till under Covid19-krisen, säger Jenny Carlstedt, ny ordförande i intresseorganisationen Geoforum Sverige.

Jenny är en van ledare med en god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn. Hon har erfarenhet av såväl offentlig som privat sektor, och förståelse för hur informationsflöden och behov ser ut för olika aktörer i olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen oavsett om det rör sig om geodata, byggnadsinformationsmodeller (BIM), digitala tvillingar av städer eller annan information som är av vikt för att kunna skapa effektiviseringar och nya arbetssätt.

Som expert inom smarta städer och samhällen syns och hörs hon ofta i bloggar, poddar och på föreläsningsscener.

– Vi är mycket nöjda med att Jenny Carlstedt nu har klivit in som ordförande för föreningen. Hon har hög kompetens inom geodata och samhällsbyggnadsområdet, och kommer tillsammans med övriga styrelseledamöter och kansliet driva Geoforum framåt, säger Lars Harrie, sammankallande i Geoforum Sveriges valberedning och professor vid Lunds universitet.

Vid årsmötet valdes också fyra andra nya styrelseledamöter: Jin Moen, programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, samhällsbyggnadschefen Emma Kjernald från Kungsbacka kommun, Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef i Örebro kommun samt Marie Nilsson, digitaliseringsansvarig i Gävle kommun.

Geoforum Sveriges styrelse 2020
Geoforum Sveriges styrelse har nu följande uppställning, med representanter från såväl företag, kommuner och statliga myndigheter som akademin:

Jenny Carlstedt, Sweco (ordförande)
Lennart Sjögren, Lennart Sjögren analys och utveckling AB (vice ordförande)
Julie Améen, Atrium Ljungberg
Marcus Bergman, Metria
Julia Björklund, Stockholms stad
Ante Erixon, Ramboll
Ulf Hedlund, Tyréns
Ulrika K Jansson, Örebro kommun
Emma Kjernald, Kungsbacka kommun
Lars Marcus, Chalmers tekniska högskola
Marie Nilsson, Gävle kommun
Jin Moen, IoT Sverige/Uppsala universitet
Marcus Ygeby, Lantmäteriet

För ytterligare information kontakta:
Lisa Samuelsson, kommunikationsansvarig Geoforum Sverige
E-post: lisa.samuelsson@geoforum.se. Telefon: 073-5073162