Arwidssonstiftelsen donerar 20 miljoner kronor till en ny professur i Tillämpad stadsbyggnad på KTH. Stiftelsens mål är att nya forskningsresultat ska bidra till att utforma hållbara stadsmiljöer i våra svenska kommuner. Professuren är tvärvetenskaplig och ska bedriva praktiknära forskning om metoder och processer i pågående stadsutvecklingsprojekt.

Genom att etablera samarbeten med offentlig förvaltning, näringsliv, civilsamhälle och enskilda aktörer ska professuren även medverka till att öka samverkan i stadsbyggnadsprocesserna. I uppdraget ingår även att bygga upp en disciplinöverskridande forskningsmiljö som integrerar teknik-, natur-, och samhällsvetenskap samt humaniora och gestaltning.

– Det handlar om att koppla ihop forskningen med vad som händer i våra städer, säger Karolina Keyzer, styrelseledamot och stiftelsens representant i samarbetet med KTH.

Text: Pia Runfors