Så kommer framtidens kontor och lokaler att se ut

0
2688
lokaler och kontor Göteborg

Johan Zachrisson och Milena Kuljanin på Cushman & Wakefield om trenderna som formar morgondagens kontor.

Hur kommer framtidens kontor att se ut?

 • Våra arbetsplatser är under ständig förändring. Förändrade beteenden, samhällets tekniska utveckling och företagens ökade krav på flexibilitet och produktivitet omdefinierar vår syn på arbetsplatsen och hur vi utformar den.
 • Framtidens kontor kommer att tillgodose upplevelse, välbefinnande och produktivitet med hjälp av ny teknik, design och företagspolicy. Utvecklingen drivs till stor del av en generation unga talanger med höga anspråk på flexibilitet i tid och rum, socialt ansvarstagande och innovativa miljöer. Välbefinnande står i fokus. Företag och organisationer påverkas även av gig-ekonomin med nya beteenden och affärsmodeller. Konstant förändring är den nya normen som gör det allt svårare för företag att binda upp sig på långa och traditionella hyreskontrakt. Framtidens kontor kommer att präglas av flexibilitet.
 • Cushman & Wakefield har gjort en sammanställning av trender som formar morgondagens kontor. Både hyresgäster och fastighetsägare måste förhålla sig till dessa när de konkurrerar om de bästa talangerna och skapar nya sätt att arbeta.
 1. Intelligenta byggnader
 • Lokalen är den näst största kostnaden för många företag, samtidigt som nyttjandegraden endast är 45 procent. Ny teknik möjliggör datainsamling via Internet of Things och vägledning via skräddarsydda appar. Det innebär att fastighetsägare i allt större utsträckning kommer att kunna hjälpa hyresgäster att optimera lokalutnyttjandet samtidigt som användarupplevelsen förbättras.
 1. Välmående
 • Flexibilitet och möjlighet att styra sin vardag innebär att gränsen mellan arbetliv och privatliv suddas ut. Arbetsplatsens utformning ur ett hälsoperspektiv blir viktig, både fysiskt, psykiskt och socialt. Välmående ligger högt på agendan och kräver samarbete mellan hyresgäster (policys och inredning/design) och fastighetsägare (byggnadens utformning, tekniska förutsättningar och serviceutbud).
 1. Sammanhang och gemenskap
 • Företagens fokus har flyttats från att jaga kortsiktiga besparingar i relation till fastigheter och lokalertill fokus på att attrahera talanger och främja engagemang, välbefinnande och produktivitet. Man vill vara del av ett större sammanhang där medarbetarna får en kurerad upplevelse på och runt arbetsplatsen. Det kan till exempel vara personalmat på en ny nivå, hälsofaciliteter och events där gränsen mellan hyresgäst och allmänhet suddas ut.
 1. Socialt ansvarstagande
 • Generationen Millennials (födda mellan 1980 och tidigt 2000-tal) har kommit ut på arbetsmarknaden. De beskrivs som en generation med arbetsmoral, men bara om det finns ett tydligt syfte. I undersökningar anser tre av fyra i denna åldersgrupp att ett företags sociala och miljömässiga engagemang avgör var de vill jobba. Millennials söker värderingar som matchar deras egna. Socialt ansvarstagande kommer att bli viktigt för arbetsgivare i framtiden och även påverka val av kontor och inredning.
 1. Urbana miljöer
 • Istället för att bygga stora kontorsbyggnader utanför citykärnan är det en trend att vilja verka i urbana miljöer. Förutom att själv kunna välja restaurang, gym med mera värdesätter vi smidig kollektivtrafik och möjlighet att interagera med andra människor som inte nödvändigtvis är våra kollegor. Ett bra läge har en direkt inverkan på många utmaningar: tillgång till talang, innovationsförmåga, kundrelationer, produktivitet och hållbarhet.
 1. Coworking
 • Coworking är en stark global trend som växer lavinartat i alla större städer. Trenden är påtaglig även i Stockholm och på senare år har flera nya aktörer etablerats på marknaden, däribland Epicenter, GT30 och Convendum. De erbjuder en problemfri kontorslösning utan långa bindningstider där man snabbt kan ta bort och lägga till arbetsplatser. Därutöver erbjuder coworking även en modern och pulserande arbetsmiljö där ensamjobbare, start ups och väletablerade företag samexisterar och utbyter information. USA-baserade WeWork är med över 150 kontor runtom i världen branschens mest kända företag. Det är även den största hyresgästen på Londons kontorsmarknad efter UK government.
 1. Utrymme för ”gigare”
 • Gigekonomi är namnet på den nya arbetsmarknaden där fasta anställningar ersätts av tillfälliga ”gig”. I dag utgör giggarna cirka 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige och andelen förväntas växa. Denna trend drivs framförallt av förändrande kundbeteenden och förändrad attityd bland arbetstagarna. Att jobba länge på ett och samma företag står inte högt i kurs bland dagens unga vuxna. Således behöver arbetsplatsen utformas på ett sätt som kan ackommodera en allt mer rörlig arbetskraft.
 1. Virtual reality/augmented reality
 • Förbättrade virtuella mötesfaciliteter kan minska behovet av ”face-to-face” interaktion och ge oss ökade möjligheter att jobba var som helst och när som helst. Dessa verktyg kan även revolutionera sätter vi planerar och marknadsför nya byggnader.
 1. Robotar
 • Uppgifter inom övervakning och säkerhet, leveranser och logistik, konferens, reception och service samt städning och fastighetsunderhållstjänster kan i framtiden komma att utföras av humanoida och/eller funktionsanpassade robotar.
 1. Blockchain
 • Här möts Fintech och Proptech. Blockchain har potential att öka insyn, effektivitet och likviditet i uthyrning och fastighetstransaktioner.

Maria Olsson Äärlah