I examensarbetet Vem betalar den kommunala infrastrukturen? – Tillämpning av exploateringsavtal, har författaren lyckats med balansgången mellan teori och praktik i en fråga som intresserar många. Det är ett mycket väl genomfört arbete som på ett tydligt sätt klargör vad ett exploateringsavtal får omfatta enligt lag men som också visar att tillämpningen av avtalen i praktiken inte alltid stämmer överens med gällande lagstiftning.

Så lyder motiveringen till årets bästa examensarbete inom fastighetsrätt, författat av Hanna Hallbäck.

Hanna Hallbäck jobbar som exploateringsingenjör på Värmdö kommun och skrev examensarbetet där med. Hon tog examen innan sommaren från KTH, gick civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, master Fastigheter och Byggande med inriktning mark- och fastighetsjuridik.