Vad skulle hända om vi tog bort bensin- och dieseldrivna fordon i Malmö? Detta har forskare undersökt och räknat på.

Det är forskare från Lunds universitet i samarbete med Malmö universitet, Umeå universitet, Malmö kommun och Naturvårdsverket som har genomfört forskningsstudien som resulterat i rapporten ” Estimated health benefits of exhaust free transport in the city of Malmö, Southern Sweden”. Vad man kommit fram till är att det är sju gånger fler som dör av avgaser från dessa fordon än vad som dör av trafikolyckor. Fördelar som bland annat minskat antal sjukdagar, färre barn som insjuknar i astma och färre fall av havandeskapsförgiftning hos gravida kvinnor menar man skulle inträffa med minskade utsläpp av lokala avgaser.

Med hjälp av utfallet från studien hoppas man nå ut med denna kunskap till stadsplanerare och andra beslutsfattare.