• Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) har uppskattat möjligheterna för egenfinansierad omvandling till smarta byggnader för kommersiella och statliga fastigheter samt sjukhus.
  • Privata finansieringslösningar, som exempelvis tjänsten “Smart Buildings as a Service”, räknar ut framtida besparingar utifrån energieffektivitet och använder detta för att “självfinansiera” smart byggnadsomvandling.
  • Studien visade att smart teknik skulle kunna minska den framtida energiförbrukningen i dessa byggnader med upp till 25%.
  • Att inte genomföra smart omvandling resulterar i slöseri av energi och finansiella resurser, som enkelt kan stoppas med ny smart teknik.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som undersöker hur smart byggnadsomvandling kan genomföras utan att avsätta kapital, genom nytänkande finansieringsmetoder såsom tjänsten “Smart Buildings as a Service”.

Omvandling till smart teknik för fastigheter gör det möjligt för organisationer att minska energikostnaderna, uppfylla regler gällande luftkvalitet och skapa en hälsosammare miljö för boende, besökare och anställda. Pressen på offentliga och privata budgetar gör dock att finanschefer finner det svårt att prioritera kapitalinvesteringar för smart byggnadsomvandling.

Detta har medfört att alternativa finansieringsformer från den privata sektorn används alltmer. Särskilt “Smart Buildings as a Service”, som bygger på att man använder de besparingar som kommer att uppstå efter omvandlingen, och därmed skapar en ny sorts metod liknande traditionella självfinansieringar. Rapporten uppskattar potentialen för  en så kallad “självfinansierad” smart byggnadsomvandling i 13 länder, inom 3 sektorer: kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter och sjukhus.

Smarta byggnader använder avancerad teknik och data för att förbättra prestandan inom områden som energi, drift, säkerhet och komfort. Målet är att sänka fastighets- och servicekostnaderna och skapa märkbara förbättringar av användarupplevelsen och produktiviteten för anställda. För att uppnå dessa förbättringar används de intelligenta infrastrukturlösningar som digitaliseringen öppnat upp dörrarna för.

Användandet av tjänster som ”Smart Buildings as a Service” visar ett förändrat tankesätt hos finanschefer. Banbrytande chefer blickar framåt i tiden och identifierar potentialen att öka effektivitet och produktivitet på längre sikt. Genom att utnyttja dessa så kallade “pay for outcomes-metoder”, som betalar ut kommande energibesparingar och andra fördelar med smarta byggnader, kan fastighetsägare uppnå lägre, eller ingen, nettokostnad jämfört med traditionella finansieringslösningar. Genom att samarbeta med integrerade teknik-service- och finansieringsföretag när man genomför digital omvandling av byggnader, kan hyresvärdar, och fastighetsägare som själva använder byggnaden, bevara sitt kapital för andra affärsinitiativ.

“Marknaden för smart byggnadsteknik växer och innovativa finansieringsmetoder för den privata sektorn kommer sannolikt att påskynda tillväxten genom att hjälpa organisationer att genomföra omvandlingen på ett hållbart sätt”, säger Gunnar Skagerlind, försäljningschef, Industry, Siemens Financial Services. “Finanschefer i den privata och offentliga sektorn ser alltmer ett övertygande affärsfall för smart byggnadsomvandling. Dilemmat är att det kan vara svårt att prioritera sådan kapitalinvestering över andra affärs- eller driftskrav. Fördelen med dessa självfinansierande lösningar, som utnyttjar framtida energibesparingar, är att kapitalet inte längre är ett hinder.”

Metod

Data om den genomsnittliga kostnaden för smart byggnadskonvertering per kvadratmeter användes för kommersiella fastigheter, offentliga fastigheter och hälso-och sjukvårdsbyggnader i 13 länder. I de två första fastighetsgrupperna användes de 40% av städerna som hade högst kostnad som bas. För sjukvården tittade man på verksamheter för akut sjukvård (på offentliga och privata sjukhus) separat. Detta reducerades sedan med 50% för att eliminera effekten av befintliga tillvägagångssätt för smart byggande, nybygge som redan levererar smarta möjligheter och byggmaterial som kanske inte, av olika anledningar, är tillgängligt för självfinansierande lösningar som använder energibesparingar för att finansiera smart byggnadsomvandling.

För mer information se: www.siemens.com/smart-start-for-smart-buildings

För mer information om Siemens Financial Services, se: www.siemens.se/finance

Kontakt för journalister

Klara Krouthén

ThoughtSpark

klara@thoughtsparkagency.com

+44 (0) 74 26 922 016

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/siemens_sfs

Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för stor ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet och internationalism i mer än 165 år. Företaget är aktivt i fler än 200 länder med fokus på områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. Som en av världens största tillverkare av energieffektiv, resursbesparande teknik är Siemens nr 1 inom konstruktion av vindkraftverk offshore, en ledande leverantör av kombinerade cykelturbiner för kraftproduktion, en stor leverantör av kraftöverföringslösningar och en pionjär inom infrastrukturlösningar samt automatiserings-, driv- och programvarulösningar för industrin. Företaget är också en ledande leverantör av medicinsk bildutrustning – så som datortomografi och magnetisk resonanstomografisystem – samt ledande inom laboratoriediagnostik och klinisk IT. Under räkenskapsåret 2016, som slutade den 30 september 2016, genererade Siemens intäkter från löpande verksamheter om 7.6 miljarder euro och nettoinkomst om 5,1 miljarder euro. I slutet av september 2016 hade företaget omkring 351 000 medarbetare världen över. Mer information finns på Internet på www.siemens.com.